Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 SakuraMiura 119
2 NEED 119
3 AkariMitani 119
4 MinhKhoiLC 119
5 Bé4 118
6 MiruSakamich 117
7 SiêuBuffff 117
8 Youtube 116
9 Tu¤nKi®t 113
10 QuangDulex 111