Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 ChuCáp 119
2 ItsOreo 119
3 PureAir 119
4 TNC 116
5 Láo 116
6 BíchDao 115
7 HQS 115
8 Tunx 115
9 CáiLoz 115
10 NoSad 114