* Bảng Xếp Hạng điểm tài phú
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Tổng Số Điểm Tích Lũy Nạp thẻ 
1
Coka 3500000
2
Daihao 3000000
3
ThànhTâm 600000
4
Thiên 500000
5
haichau 500000
6
Dragon 100000
7
Thúi 40000
8
xKinhTâm 20000
9
Cu¯c 20000
10
YIN 10000* Chú Ý : Đua TOP Tài Phú ( Từ Khi Open 14h00 Chiều Thứ 3 ngày 21/01/2020 đến 24h ngày 24/01/2020 Chốt Top )